Rabatt distriksveterinär

Viktig för att vi ska kunna finansiera vår verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Det är så enkelt, enligt Thomas Svensson, och att statliga bidrag bör införas series till privatpraktiserande fältveterinärer jour och beredskap. Distriktsveterinärernas uppdrag framgår av instruktionen för Jordbruksverket.

Rabatt distriksveterinär

Men nu har det gått för långt när de ingår avtal med försäkringsbolag. Men Thomas Svensson, han menar att myndigheter ofta tänjer och går utanför sina uppdrag och rättigheter. Som kundägt bolag försöker vi att motverka den utvecklingen. Innebär att försäkringsbolaget Folksam erbjuder sina kunder 300 kronor i rabatt på självrisken vid försäkringsärenden under förutsättning att behandlingen sker hos den statliga organisationen Distriktsveterinärerna. De slår undan benen för mig och mina anställda. Säger Thomas Svensson, det har blivit dyrare att gå till veterinären. Folksams chef gjorde ett utspel som innebar att man hade för avsikt att teckna avtal med de kliniker man vill hänvisa sina kunder till. Om avtalet fortsätter gälla kommer många kunder att byta veterinär. Som inleddes vid årsskiftet, jag har talat med mina anställda om att risken finns spelare att jag tvingas säga upp några om jag tappar för många kunder.

Ifk norrköping spelare genom tiderna

Det ger dig en lägre vårdkostnad för din bäste vän!

Extra förmåner från Agrias vänner i form av erbjudanden och rabatter relaterade till.
Och Folksam ingått i ett samarbete vilket ger dig som kund i Folksam en rabat t på självrisken.

En vanlig dag på jobbet som distriktsveterinär.
Denna rabatt betalas tillbaka i riktiga pengar och delas mellan dig och Kattbojen!

Hur mycket man får framgår tydligt vid varje butik.
Du bestämmer om du vill.
Hos oss har du 25 rabatt på vissa avelsrelaterade åtgärder på friska djur.