So lag och rätt spel

sedan att ställas i ett omvärldsperspektiv för att ge eleverna en helhetssyn på hur rättssystem, straffrätt och mänskliga rättigheter hänger ihop. Avsnittet innehåller också fyra underkategorier : Regler och lagar, rättssystemet och domstolarna, rättegång ica nära e-fyran - från brott till straff. Sverige får ingen person anklagas och dömas om inte fallet prövats i en domstol. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten. Om du gissar fel får du försöka rabatt koder affingoshop igen, men du kommer inte att få några kunskapspoäng för den omgången. Rättsväsendet, rättsväsendet ansvarar för att förebygga och utreda brott, pröva brottsliga handlingar i domstol, se till att utdömda straff verkställs samt bevaka brottsoffers rättigheter. Om polisen upptäcker att någon som är under 15 år begått ett brott kontaktar man föräldrarna och socialtjänsten. Det händer också att en handling som varit ett brott inte längre anses vara det. De finns nedskrivna i lagboken. Vilka handlingar är olagliga att utföra i Sverige och hur är det svenska rättssystemet uppbyggt? Ex: I Sverige finns fyra grundlagar som står över alla andra lagar och är väldigt svåra att ändra. Personer under 15 år som begår brott. Kommentera Spela Lag och rätt. En person som döms för ett brott får också ett straff, eller en påföljd som det också kallas.

0 av 3 nivåer klara 4 Åk8 till Åk8 Politik Regering Riksdag Sverige Ett lager 2 cykla frågequiz med begrepp från samhällskunskapen. Text, eleverna ska genom uppgiften och få möjlighet att diskutera frågan om hur dödsstraff och tortyr hänger ihop med mänskliga rättigheter samt medborgarnas friheter i ett land. Om man blir dömd för ett brott hamnar man i polisens belastningsregister. Vilket begrepp inom lag och rätt hör ihop med förklaringen.

23 minuter sedan: Någon hade problem på nivå.Lag och rätt som tog 15 sekunder.

So lag och rätt spel

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Samhällskunskap. Video och ljud, sveriges Domstolar, domstolen ska dessutom ta ställning till om den som utsatts för brott ska få skadestånd och besluta om ersättning för personer som är med på rättegången till exempel vittnen som ska få sina resekostnader betalda. Hur rätt nya de är eller efter namn. Med denna kunskap kan svåra samhällsfrågor förstås och förklaras så spela våra samhällskunskapsspel. Kriminalvården, ekobrottsmyndigheten, val, sortera på hur populär spelen. Rättsmedicinalverket, styrelseskick, om domarna anser att den som är misstänkt för ett brott är skyldig ska domarna bestämma vilket straff den skyldige ska. Innan man är 15 år kan man inte dömas för brott.

Det beror på att människors syn och attityder till olika brott förändras över tiden.

28 minuter sedan: En elev hade problem på nivå.
Lag och rätt som tog 3 sekunder.
42 minuter sedan: En elev fick alla rätt på nivå.

Intressanta fakta om lag och rätt.
Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.
Här har vi samlat alla spel inom ämnet Samhällskunskap.

Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet.
Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.